П(Ц)К құқықтық пәндері

Құқықтық пәндер циклдік комиссиясы 

2007 жылдан бастап  құқықтық пәндер циклдік комиссиясы 0201000

«Құқықтану»,0501000-«Әлеуметтік жұмыс» мамандықтары бойынша күндізгі және сырттай бөлімі бойынша, Қарағанды облысы Білім  басқармасы берген лицензияға сәйкес мамандарды даярлайды. Құқықтық пәндер циклдік комиссиясында бірінші, жоғарғы санатты және заң ғылымдары магистрі оқытушылары жұмыс  атқарады, сот жүйесі мен құқық  қорғау аясында жұмыс істейтін мамандарда бар.

Құқықтық пәндер циклдік комиссиясы келесі білім беру бағдарламасы бойынша студеттерді даярлайды:

Мамандық шифрі

Мамандық

Біліктілік

Оқу мерзімі

0201000

«Құқықтану»

Заңгер-кеңесші

2 жыл 10 ай,

1 жыл 10 ай

0501000

«Әлеуметтік жұмыс»

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

2 жыл 10 ай,

1 жыл 10 ай

Құқықтық пәндер циклдік комиссиясы 2018 жылдың қазан айында 0201000 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы мамандығы, заңгер-кеңесші біліктілігі бойынша мамандандырылған аккредитациядан өтті. Мамандандырылған аккредитациядан өту куәлігі 10.12.2018 жылдан 08.12.2023ж. аралығына берілді.

ПЦК  әдістемелік мәселесі:

Пәндер циклдік комиссиясының әдістемелік мәселесі «Колледждің оқу үрдісінде инновациялық технологияларды зерттеу және қолдану» болып табылады.

ПЦК  мақсаты мен міндеттері:

-мамандықтар бойынша оқу пәндерін дамытудың оқу-әдістемесі мен оқу-бағдарламасымен қамтамассыз ету;

-жалпы және кәсіби дағдыларды қалыптастыру;

-оқытушылардың құрамының кәсіби деңгейін көтеру;

-оқу барысында инновациялық педагогикалық және ақпараттық технологияларды енгізуді жүзеге асыру.

ПЦК ғылыми қызметінің бағыттары:

1.Студенттерге ғылыми-зерттеу қызметін дамыту;

2.Әртүрлі деңгейдегі әдістемелік шараларға  және байқауларға қатысу үшін құжаттарды дайындау;

3.Оқытудың жаңа технологияларына көшу,жаңа әдістерімен танысу,озық педагогикалық тәжірибені зерттеу.

Жыл сайын пәндік цикл комиссиясының оқытушылары  әр түрлі  деңгейдегі жинақтарда,ғылыми-әдістемелік журналдарда,газеттерде өздерінің  мақалаларын жариялайды.

ПЦК оқытушыларының құрамы:

Комиссияда  оқу-әдістемелік жұмыстарды 13 оқытушы атқарады: әкімшілік лауазымында: А.Г.Альмухаметова-директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, Ж.С.Кунева- сырттай бөлім меңгерушісі, Маханова А.М.-оқу ісі жөніндегі меңгерушісі.

9 оқытушының ғылыми дәрежесі бар: юриспруденция магистрлері-А.Г.Альмухаметова., А.С.Әбілдина., Б.Р.Айткалиева., И.А.Бейсембаева., А.О.Омирбаева., О.В.Ефименко., А.Ж.Бижанова., Ж.С.Кунева., Жумашева А.Б., оның ішінде І-санатты  оқытушылар- Айткалиева Б.Р., А.Ж.Бижанова., И.А.Бейсембаева., жоғарғы санатты оқытушылар- А.Г.Альмухаметова, А.М.Ахметова., А.С.Әбілдина.,  О.В.Ефименко., Ж.С.Кунева., А.О.Омирбаева., Жумашева А.Б., Ю.В.Макеева.

Құқықтық пәндер циклдік комиссиясында бекітілген оқу пәндерінің тізімі:

-мемлекет және құқық теориясының негіздері;

-құқық қорғау органдары;

-конституциялық құқық;

-экологиялық құқық;

-қаржы және салық негіздері;

-азаматтық құқық;

-қылмыстық құқық;

-әкімшілік құқық;

-еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау құқығы;

-азаматтық іс жүргізу құқығы;

-қылмыстық іс жүргізу құқығы;

-нотариат;

-кәсіпкерлік құқық;

-банк құқығы;

-кадрлық менеджмент;

-заң қызметін ұйымдастыру;

-құқық негіздері;

-кәсіби қызметті құқықтық реттеу;

-адвокаттық қызмет;

-әлеуметтік жұмыстарды құқықтық қамтамассыз ету.

Кадровый состав ПЦК юридических дисциплин

Ахметова Алия Муратовна - Құқықтық пәндер П(Ц)К төрәйімі

Білімі: 1. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 2004 жыл

2. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 2006 жыл

Мамандығы: «Заңгер», «Профессиональное обучение»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 15 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері:«Еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау құқығы», «Құқық қорғау органдары», «Заң қызметін ұйымдастыру»

Оқыту тілдері: қазақша

Тел: 441641

E-mail: ahmetova.a_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті008 (3 корп)

Жетістіктер

Альмухаметова Александра Геннадьевна - директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Білімі: «Фемида» Қарағанды заң Академиясы (2005ж.)

«Фемида» Қарағанды заң Академиясы - магистратура (2008ж.)

Мамандығы: «Юриспруденция» «Магистр юриспруденции»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 14 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері: Нотариат, УП Нотариат

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641 (добавочный 124)

E-mailalmuhametova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 319 (2 корп)

Жетістіктер

Кунева Жибек Сансызбаевна - сырттай қашықтықтан оқыту бөлімінің меңгерушісі

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (2006ж.)

«Фемида» Қарағанды заң Академиясы - магистратура (2008ж.)

Мамандығы: «Юриспруденция», «Магистр юриспруденции»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 13 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері: Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу құқығы

Оқыту тілдері: қазақша

Тел: 441641

E-mail: kuneva_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 315 (2 корп)

Жетістіктер

Бижанова Арай Жамантаевна

Білімі: Е.А.Букетова атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті (2006 ж.), «Болашак» Қарағанды университеті - магистратура 2014ж.

Мамандығы: «Юриспруденция», магистр юридических наук

Оқытушылық жұмыс өтілі: 12 жыл

Санаты: екінші

Оқитын пәндері: «Әкімшілік құқық», «Кәсіпкерлік құқық», «Кадрлық менеджмент», «Мемлекет және құқық тарихы»

Оқыту тілдері: қазақша

Тел: 441641

E-mail: bizhanova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 008 (3 корп)

Жетістіктер

Макеева Юлия Витальевна

Білімі: Д.А.Кунаева, атындағы Университет

Мамандығы: Құқықтану

Оқытушылық жұмыс өтілі: 14 жыл

Санаты:  жоғарғы

Оқитын пәндері: «Қылмыстық құқық», «Азаматтық іс жүргізу құқығы», «Заң қызметін ұйымдастыру»

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: makeeva_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 008 (3 корп)

Жетістіктер

Омирбаева Аймангуль Омирзаховна

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (2002ж.)

«Болашак» Қарағанды университеті - магистратура (2014ж.)

Мамандығы: Юриспруденция, Магистр юридических наук

Оқытушылық жұмыс өтілі: 16 жыл

Санаты: бірінші

Оқитын пәндері: «Мемлекет және құқық теориясының негіздері», «Қылмыстық іс жүргізу құқығы», «Конституциялық құқық»

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: omirbaeva.a_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 008 (3 корп)

Жетістіктер

Ефименко Ольга Викторовна

Білімі: «Фемида» Қарағанды заң Академиясы 2006ж.

Мамандығы: Юриспруденция, магистр юриспруденции

Оқытушылық жұмыс өтілі: 15 жыл

Санаты: Жоғарғы санатты

Оқитын пәндері: «Құқық негіздері», «Кәсіби қызметті құқықтық реттеу», «Банк құқығы», «Әкімшілік құқық», «Құқық қорғау органдары»

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail:  efimenko_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 008 (3 корп)

Жетістіктер

Әбілдина Ақбөпе Сағындыққызы

Білімі: «Фемида» Қарағанды құқық Академиясы (2004 ж.), Магистратура «Фемида» Қарағанды құқық Академиясында (2006 ж.)

Мамандығы: «Құқықтану» құық магистрі

Оқытушылық жұмыс өтілі:  15 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері:  ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Банк құқығы, Құқық негіздері.

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: zh.bope@mail.ru

№ кабинеті: 008 (3 корп)

Жетістіктер

Дьякова Светлана Викторовна

Білімі: КарМУ 1993ж, преподаватель Истории и социально-политологических дисциплин, Юридическая академия 2004, Юрист

Мамандығы: Тарих және саяси-әлеуметтік пәндер оқытушысы, заңгер

Оқытушылық жұмыс өтілі: 20 жыл

Санаты: жоқ

Оқитын пәндері: «Еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау құқығы», «Адвокаттық қызмет»

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: diakova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 008 (3 корп)

Айткалиева Балауса Рамазановна - Менеджер по трудоустройству

Білімі: Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университеті (2014ж.)

Мамандығы: Юриспруденция

Оқытушылық жұмыс өтілі: 2 жыл

Санаты: жоқ

Оқитын пәндері: «Кадрлық менеджмент», «Банк құқығы», «Қылмыстық іс жүргізу құқығы»

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: aitkalieva_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 320 (2 корп)

Жетістіктер

Видио-контенты разработанные преподавателями  колледжа ЭБП КЭУК

ФИО

ПЦК

Наименование дисциплины

Наименование темы

Ссылка на видио контент

1

Макеева Юлия Витальевна

Юридических дисциплин

Уголовное право

Уголовные правонарушения против здоровья населения

https://youtu.be/N5WKlT5L81A

2

Әбілдина Ақбопе Сағындыққызы

Юридических дисциплин

Гражданское право

Отдельные виды обязательств

https://www.youtube.com/watch?v=qV2I79-9l1E&feature=youtu.be

3

Әбілдина Ақбопе Сағындыққызы

Юридических дисциплин

Азаматтық құқық

Жеке тұлға – азаматтық құқық қатынастарының субъектісі ретінде

https://www.youtube.com/watch?v=rnf4Q4lALfM&feature=emb_logo

4

Альмухаметова Александра Геннадьевна

Юридических дисциплин

Нотариат

Правовое положение нотариуса.

https://www.youtube.com/watch?v=DHDJFv_-zNw&feature=emb_logo

5

Бижанова Арай Жамантаевна

Юридических дисциплин

Әкімшілік құқық

Әкімшілік құқық бұзушылық және жауаптылық.

https://www.youtube.com/watch?v=l9CFZ3vvpR0&feature=emb_logo

6

Бейсембаева Инабат Амангельдиевна

Юридических дисциплин

Қылмыстық құқық

Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке

https://www.youtube.com/watch?v=8SCye4-udSI&feature=emb_logo

 

Достижения ПЦК юридических дисциплин

Abildina AS sert03.jpg (347 KB)

Aitkalieva BR sert02.jpg (359 KB)

Beisembaeva IA sert09.jpg (356 KB)

Omirbaeva sert07.jpg (354 KB)

Aitkalieva BR sert01.jpg (497 KB)

Almuhametova sert14

Almuhametova sert12 Almuhametova sert13

 

Efimenko sert09

Efimenko sert10

Efimenko sert08

 

«Үздік ашық сабақ» сайысы

2018 жылдың 11 желтоқсанында  Астана қ. «Просвещение» РАӘО ұйымдастырылған «Үздік ашық сабақ» атты республикалық сайысына ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің заң пәндерінің ПЦК баяндамаларымен келесі оқытушылары қатысты:

1)  Ахметова А.М. – баяндаманың тақырыбы «Жұмыспен қамту мен жұмысқа орналастырудың құқықтық реттеуі»;

2)  Бижанова А.Ж. – баяндаманың тақырыбы «Әкімшілік жаза қолдану және әкімшілік- құқықтық санкциялар»;

3)  Сусан Р.Ж.  – баяндаманың тақырыбы «Мұрагерлік құқығының ұғымы. Мұраны қабылдау»;

4)  Омирбаева А.О. – баяндаманың тақырыбы «Судебное разбирательство. Приговор»;

5)  Магдатова К.Ж. – баяндаманың тақырыбы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі»;

6)  Бейсембаева И.А. – баяндаманың тақырыбы «Шарттарды нотариалды рәсімдеу».

Сайыстың нәтижесі бойынша барлық оқытушылар І дәрежелі дипломдармен марапатталды.

Ahmetova AM sert18 Bizhanova sert15

Susan sert13 Omirbaeva sert06

Magdatova sert13 Beisembaeva IA sert08

Оқу үрдісіндегі қазіргі заманғы білім беру технологиялары

2018 жылдың 25 желтоқсанында Заң пәндері ПЦК меңгерушісі Ахметова А.М. «Интерактивті оқытудың технологиясы» атты мақаласымен «Просвещение» РАӘО ұйымдастырылған «Оқу үрдісіндегі қазіргі заманғы білім беру технологиялары» атты IV Республикалық қашықтықтағы конференциясына қатысып, оның қорытындысы бойынша ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.

Ahmetova AM sert17

«XXI ғасырдағы білім беру: әлемдік тәжірибе мен даму келешегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның қорытындысы

2018 жылдың 03 қарашада «Просвещение» РАӘО оқытушылар үшін ұйымдастырылған «XXI ғасырдағы білім беру: әлемдік тәжірибе мен даму келешегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің құқықтық пәндер ПЦК келесі оқытушылары қатысып, конференцияның қорытындысы бойынша І дәрежелі дипломдармен марапатталды.

1)  Макеева Ю.В., Кунева Ж.С. – баяндаманың тақырыбы «Технология проектного метода - одно из современных направлений обучения»;

2)  Мағдатова Қ.Ж. – баяндаманың тақырыбы «Кейс әдісін қолдану негіздері»;

3)  Сусан Р.Ж., Айткалиева Б.Р. – баяндаманың тақырыбы «Қазіргі таңда мұғалім қызметінің қоғамда алатын орны».

Magdatova sert12  Makeeva sert13 Susan sert12

«Колледж студенттерінің ағымдағы үлгерімін тексеру, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу» олимпиадасы

2018 жылдың 28 қазанда«Просвещение» РАӘО оқытушылар үшін ұйымдастырылған «Колледж студенттерінің ағымдағы үлгерімін тексеру, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу» атты олимпиадасына ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің дистанционды-сырттай оқыту бөлімінің меңгерушісі Кунева Ж.С. қатысты. Олимпиаданың қорытындысы бойынша ол ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.

Kuneva sert 01 Kuneva sert 02

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛАР

2018 жылдың 16 мамыр күні колледждің тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасары Кунева Ж.С. «Просвещение» республикалық ақпараттық-әдістемелік орталығымен ұйымдастырылған «Білім берудегі заманауи инновациялар» атты республикалық конференцияға «Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу – білім саласындағы тәрбие үрдісіндегі инновация» баяндамасымен қатысты. Конференцияның нәтижесі бойынша сертификатпен және І дәрежелі дипломмен марапатталды.

01  

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

28 апреля 2018 года зам.директора по воспитательной работе Кунева Ж.С. приняла участие в республиканской олимпиаде «Новые педагогические технологии и методы обучения», организованной Республиканским информационно-методическим центром «Просвещение». По результатам олимпиады награждена сертификатом и дипломом 1 степени.

 02

Итоги международного вебинара

По результатам публикации статей в дистанционном Международном вебинаре «Обновление содержания среднего образования: новые стратегии обучения, новая система оценивания», посвящённому 5-летию создания АО НЦПК «Өрлеу», организованной ФАО НЦПК «Өрлеу» «Институтом  повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» в г.Кокшетау,  следующие преподаватели колледжа награждены сертификатами:
-  Тен О.С. – тема доклада «Инновационные практико-ориентированные технологии»;
-  Сусан Р.Ж. – тема доклада «Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялардың рөлі»;
-  Мағдатова Қ.Ж. – тема доклада «Қазіргі заманғы білім жүйесін жетілдіру мәселері».

 03

Итоги конференции «Современные образовательные технологии в учебном процессе»

В период с 13 ноября по 30 декабря 2017 года в республиканской  дистанционной конференции «Современные образовательные технологии в учебном процессе», организованной республиканским информационно-методическим центром «Просвещение» приняли участие 6 преподавателей специальных дисциплин колледжа, по результатам конференции дипломом IІ степени награждены:
Омирбаева А.О., Айткалиева Б.Р. – тема доклада «Использование проектного метода».

 04

Итоги IV-Международной научно-практической конференции г.Пенза

20 декабря 2017 года в IV-Международной научно-практической конференции «Современная юриспруденция: актуальные вопросы достижения инновации», организованной центром  «Науки и просвещения», Россиия, г.Пенза, приняли участие 4 преподавателя колледжа ПЦК юридических дисциплин Бижанова А.Ж., Ахметова А.М., Омирбаева А.О., Сусан Р.Ж. с общей темой доклада «Имущественные меры пресечения в уголовном судопроизводство», все преподаватели награждены сертификатами.

05

Қате табылды ма? Тінтуірмен емле қатесін таңдап, Ctrl + Enter басыңыз Көмегіңізге рахмет!