П(Ц)К туризм және бизнес

10150100 "Туризм" даярлау бағыты бойынша білім беру қызметі ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті берген 2009 жылғы 25 мамырдағы № 319 мемлекеттік лицензия және лицензияға қосымша негізінде жүргізіледі 28.04.2021 жылғы № 169 бұйрық.
Жыл сайын колледжді дамыту жоспары және ҚР БҒМ "орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі үшін міндетті құжаттар тізбесін және олардың нысанын бекіту туралы" бұйрығы негізінде колледждің жылдық жұмыс жоспары әзірленеді, оның шеңберінде туризм мен бизнестің пәндік-циклдік комиссиясын (бұдан әрі-ПЦК) жоспарлау жүзеге асырылады. "Туризм" ББ бойынша оқу-тәрбие жұмысын туризм және бизнес ПЦК жүзеге асырады. 
"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы" ҚР БҒМ 2018.09.27 № 500 бұйрығының 21.07.2021 жылғы өзгерістеріне сәйкес мамандық шифры және жұмысшы біліктіліктерінің атаулары өзгерді.
Туризм және Бизнестің пәндік-циклдік комиссиясы (бұрынғы Менеджмент және жалпы кәсіптік, әлеуметтік-экономикалық пәндер) 2002 жылдан бастап мынадай мамандықтардың білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асырады:

Мамандықтың нөмірі мен шифры

Квалификациясы 

Негізгі орта білім базасында оқу мерзімі

0511000 «Туризм (салалар бойынша)»

051102 2 - Саяхат жүргізушісі

1 жыл 10 ай

051103  2 - Туристік агент

2 жыл10 ай

051104 3 - Менеджер

3 жыл10 ай

0515000 «Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)»

051501 3 - Менеджер

2 жыл10 ай

0513000 «Маркетинг (салалар бойынша)»

051305 3 - Маркетолог

2 жыл10 ай

10150100 «Туризм»

3W10150102 - Саяхат жүргізуші

1 жыл 10 ай

3W10150103 – Туристiк агент

2 жыл10 ай

4S10150104 - Туризм менеджері

3 жыл10 ай

04130100 «Менеджмент (қолдану салалары бойынша)»

4S04130101 - Менеджер

1 жыл 10 ай

2 жыл10 ай

04140100 «Маркетинг (салалар бойынша)»

4S04140103 - Маркетолог

2 жыл10 ай

П(Ц)К құрамына 11 оқытушы кіреді, оның ішінде: 
2 педагог-зерттеуші: Идрысов А. А., Плетень Е. В.
1 жоғары санатты: Тапенов Д. С.
2 бірінші санатпен: Альбазаров К.К., Бондарева Н. А.
2 екінші санатпен: Алимбекова М. М., Новоженова Н. В.
2 педагог-модератор: Камарзина Н.Б., Шульц Е. И. 
2 санатсыз оқытушылар: Аешева А. К., Нухарова С. Х. 
2 оқытушының магистр ғылыми дәрежесі бар: А. К. Аешева, М. М. Алимбекова.

Ұжым сабақтар мен түрлі іс-шараларды өткізу кезінде ұйымшылдықпен, креативті және инновациялық тәсілмен ерекшеленеді. Көп жылдық тәжірибесі бар тәжірибелі педагогтар да, жас мамандар да П(С)К-де жұмыс істейді. ПЦК практикалық қызметкерлермен белсенді ынтымақтастық жүргізеді, оның ішінде:

 «Туризм» мамандығымен

     - Хен Татьяна Сергеевна, ЖШС «AZIA TOUR» директоры

     - Мухатаев Мурат Мейрамович – ЖШС «Marco Polo» директоры

«Маркетинг» мамандығымен

     - Акбердина Л.А. - ТОО «Паритет»

«Менеджмент» мамандығымен

     - Хасанова Татьяна Павловна – ЖШС «Center AT» директоры

Колледжде "жас оқытушы мектебі" тұрақты негізде жұмыс істейді, ол өзінің мақсаты жас педагогтарды кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру, олардың педагогикалық қызметінің нәтижелілігін жетілдіру арқылы кәсіби дамыту болып табылады. Бұл мектептің жұмыс бағыттары колледждің жылдық жоспарында көрсетілген. "Туризм" ББ пәндерін оқитын жас педагогтар-Комарзина Н.Б., Шульц Е. И., Нухарова С. Х.
Мұғалімдердің кәсіби дамуын ынталандыру үшін олардың еңбегін көпшілік алдында тану маңызды ынталандыру болып табылады. Сонымен, білім алушылардың оқу-тәрбие қызметін дамытуға қосқан үлесі үшін "Туризм" ББ педагогтары түрлі көтермелеулер мен марапаттарға ие. "Туризм"ББ 5 педагогы мінсіз еңбегі, қызметтік міндеттерін үлгілі атқарғаны, шығармашылық белсенділігі, түрлі іс-шараларға қатысқаны үшін, ҚР Білім министрлігінің, ҚР Білім Министрлігінің, Қарағанды облысының Білім Басқармасының басқа да жетістіктері үшін алғыс хаттарға, грамоталарға ие.  
Инновациялық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану шеберлігін қамтамасыз ету мақсатында "Туризм" мамандығында жұмыс істейтін колледждің 3 педагогы соңғы 4 жылда ҚР Әділет министрлігі "Ұлттық зияткерлік меншік институты" РМК берген авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы авторлық куәліктерді ала отырып, электрондық құралдар әзірледі. электрондық жәрдемақыларды құру нәтижесінде.

 

Туризм және бизнес ПЦК мүшелері

Бондарева Нина Александровна - Туризм және бизнес П(Ц)К төрәйімі

Білімі: 1. Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі институты

             2. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Мамандығы: Экономика және жеңіл және тоқыма өнеркәсібін басқару. Экономикалық пәндер бейіні бойынша өндірістік оқыту.

Оқытушылық жұмыс өтілі: 33 жыл

Санаты: педагог

Оқитын пәндері: Маркетинг негіздері, экономика негіздері, нарықтық экономика негіздері, туристің кәсіпкерлік қызметінің негіздері

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: 

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Плетень Елена Викторовна

Білімі: Алма-Атинский институт народного хозяйства 1986г

Мамандығы: Товаровед-организатор непродовольственных товаров

Оқытушылық жұмыс өтілі: 25 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері: Менеджмент, Маркетинг, Адам ресурстарын басқару, Товароведение

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641, 87054186557

E-mail: pleten_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 003 (3 корп)

Жетістіктер

Тапенов Дулат Саматович

Білімі: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университет 2004ж, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 2010ж

Мамандығы: Дене тәрбиесі, Ақпараттық жүйелер

Оқытушылық жұмыс өтілі: 14 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері: Дене тәрбиесі

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641, 87004246669

E-mail: tapenov_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 004 (3 корп)

Жетістіктер

Альбазаров Кадыржан Каримович

Білімі: КарПИ 1984

Мамандығы: Дене тәрбиесі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 26 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері: Дене тәрбиесі

Оқыту тілдері:қазақша, орысша

Тел: 441641, 87009915283

E-mail: albazarov_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 004 (3 корп)

Идрисов Абзал Амирзинович

Білімі: КарПТИ -1996ж, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университет 2002ж, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 2008ж

Мамандығы: Дене тәрбиесі, тренер по спорту, бакалавр юриспруденции

Оқытушылық жұмыс өтілі: 24 жыл

Санаты: жоғарғы

Оқитын пәндері: Дене тәрбиесі

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641, 87755698103

E-mail: idrisov_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 004 (3 корп)

Жетістіктер

Алимбекова Макпал Муратовна

Білімі: жоғарғы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2013ж, 2015ж

Мамандығы: арнайы пәндер оқытушысы, "Туризм" мамандығы бойынша ғылым магистрі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 9 жыл

Санаты: екінші

Оқитын пәндері: Туристік қызметті ұйымдастыру, Туризмдегі Экономика, Жасыл экономика, Жасыл экономика, әлеуметтік желілер менеджменті, Әлеуметтік медиана басу, Менеджмент, Туризмдегі Менеджмент, Экскурсоведение, Экотуризм, Туризм негіздері, туризмдегі Маркетинг, өлкетану.

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 87759178117

E-mail: rm_makpal_91@mail.ru

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Новоженова Наталья Владимировна

Білімі: жоғарғы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2010ж

Мамандығы: Менеджмент

Оқытушылық жұмыс өтілі: 13 жыл

Санаты: екінші

Оқитын пәндері: SMM, мерчендайзинг негіздері, персоналды басқару, брендингті басқару, ұйымды басқару, тауарлар мен қызметтерді жылжыту, микро-макро экономика негіздері, маркетинг негіздері, саланы ұйымдастыру және технологиясы

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 87016412874

E-mail: novozhenovan@internet.ru

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Шульц Елена Игоревна

Білімі: жоғарғы, Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

Мамандығы: Логистика (салалар бойынша)

Оқытушылық жұмыс өтілі: 2 жыл

Санаты: педагог-модератор

Оқитын пәндері: Логистика негіздері, Өндірістік логистика, менеджмент негіздері, менеджерлерге арналған бизнес-жоспар, саланы ұйымдастыру және технологиясы, коммерциялық қызметті ұйымдастыру, мерчандайзинг негіздері

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: lena05.99@mail.ru

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Комарзина Нурбану Болатовна

Білімі: жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университеті

Мамандығы: география бакалавры

Оқытушылық жұмыс өтілі: 1 жыл

Санаты: педагог-модератор

Оқитын пәндері: география, туризм географиясы

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 87780093629

E-mail: banu_00.03@mail.ru

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Аешева Айгерим Корабаевна

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2005ж, 2007ж

Мамандығы: арнайы пәндер оқытушысы, мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 13 жыл

Санаты: жоқ

Оқитын пәндері: Ұйым менеджменті, Экономикалық теория негіздері, Экономика негіздері, Маркетинг негіздері, Менеджмент негіздері, Персоналды басқару, Микро-макроэкономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мерчендайзинг негіздері, Халықаралық менеджмент

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 87787848448

E-mail: Aigerim.zhanay@mail.ru

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Нухарова Салима Хасановна

Білімі: высшее КарУ им. Е.А. Букетова

Мамандығы: Халықаралық қатынастар

Оқытушылық жұмыс өтілі: 0

Санаты: -

Оқитын пәндері: Экономикалық теория негіздері, менеджмент негіздері

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 87782746946

E-mail: salinukharov@gmail.com

№ кабинеті: 308 (2 корп)

Жетістіктер

Видио-контенты разработанные преподавателями  колледжа ЭБП КарУК

ФИО

ПЦК

Наименование дисциплины

Наименование темы

Ссылка на видио контент

1

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Экономика и ее роль в жизни общества

https://youtu.be/DSo9AKRXDo8

2

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

экономическое содержание собственности

https://youtu.be/JN08v15KnjA

3

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Типы организации производства

https://youtu.be/Z8FEOLxPZnI

4

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Деньги и банковская система

https://youtu.be/l7CXPcX37ng

5

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Рынок и гос. регулирование рыночной экономики

https://youtu.be/O771s4VhC30

6

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Спрос и предложение в механизме рынка

https://youtu.be/XZw0hBsXvNM

7

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Конкуренция и монополия

https://youtu.be/PSVpn9d-Dt8

8

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Бизнес и социально экономическая сущность организации

https://youtu.be/m2P90pSdQPc

9

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Воспроизводство индивидуального капитала

https://youtu.be/7FR8B3n0guo

10

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Экономический рост национального хозяйства

https://youtu.be/hxzWPFrK180

11

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Цикличность развития национального хозяйства

https://youtu.be/ihpoLjHjmpY

12

Бондарева Нина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Актуальные проблемы цивилизации и экономики

https://youtu.be/TmeQstH-Qhc

13

Жангабулова Айгуль Мусипказиевна

Туризма и бизнеса

Основы менеджмента

Власть и лидерство.

https://www.youtube.com/watch?v=T074-xxG4Xs&feature=emb_logo

14

Манкеева Динара Сагындыковна

Туризма и бизнеса

География

Дүниежүзінің саяси картасы.

https://www.youtube.com/watch?v=ht3HVf273IA&feature=emb_logo

15

Николаева Карина Александровна

Туризма и бизнеса

Основы организации гостиничного хозяйства

Классификация средств размещения туристов.

https://www.youtube.com/watch?v=oYw_CNuFSvg&feature=emb_logo

16

Шахзадина Асель Шохановна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Конкуренция.

https://www.youtube.com/watch?v=0XO715l74WY&feature=emb_logo

17

Шахзадина Асель Шохановна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Основные типы экономических систем.

https://www.youtube.com/watch?v=fk5UrOaVfWo&feature=emb_logo

18

Шахзадина Асель Шохановна

Туризма и бизнеса

Основы экономики

Основные организационно-правовые формы предприятий.

https://www.youtube.com/watch?v=hdcKsWdWT3Q&feature=emb_logo

19

Плетень Елена Викторвна

Туризма и бизнеса

маркетинг

Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации ТМЦ на предприятиях розничной торговли.

https://www.youtube.com/watch?v=5Hnv-6HM_0I&feature=emb_logo

20

Плетень Елена Викторвна

Туризма и бизнеса

маркетинг

Понятие инвентаризации, ее виды.

https://www.youtube.com/watch?v=LlFxaLHOJ3U&feature=emb_logo

21

Рымбеков Султан Енинбаевич

Туризма и бизнеса

Менеджмент

Лидер и менеджер. Стили лидерства.

https://www.youtube.com/watch?v=en4xIp6Nfy0

22

Плетень Елена Викторвна

Туризма и бизнеса

Маркетинг

Торговые марки. Брендинг.

https://youtu.be/a9NP9_geugc

23

Кострицына Татьяна Викторовна

Туризма и бизнеса

Статистика

Индексный метод в статистических исследованиях

https://www.youtube.com/watch?v=eA8ETRzNQa8&t=91s

24

Блялова Айнагуль Каримовна

Туризма и бизнеса

Маркетингтің әлеуметтік негіздері

Маркетинг негіздері.

https://www.youtube.com/watch?v=stZSwGVLl_o&feature=emb_logo

 

Достижения ПЦК туризма и бизнеса

Bondareva NA sert19.jpg (227 KB)

Bondareva NA sert20.jpg (184 KB)

Bondareva NA sert18.jpg (338 KB)

Bondareva NA sert17.jpg (169 KB)

ShulcE sert10.jpg (164 KB)

Alimbekova sert35.jpg (273 KB)

Bondareva NA sert16.jpg (277 KB)

Novozhenova NV sert04.jpg (280 KB)

ShulcE sert09.jpg (232 KB)

Aesheva AK sert02.jpg (280 KB)

Aesheva AK sert01.jpg (175 KB)

Komarzina sert03.jpg (255 KB)

Bondareva NA sert14.jpg (211 KB)

Bondareva NA sert13.jpg (353 KB)

Bondareva NA sert12.jpg (193 KB)

Bondareva NA sert11.jpg (196 KB)

Bondareva NA sert10.jpg (205 KB)

Bondareva NA sert09.jpg (132 KB)

Bondareva NA sert08.jpg (258 KB)

Bondareva NA sert07.jpg (173 KB)

Bondareva NA sert06.jpg (143 KB)

Bondareva NA sert05.jpg (138 KB)

Bondareva NA sert04.jpg (90 KB)

Bondareva NA sert03.jpg (133 KB)

Bondareva NA sert02.jpg (122 KB)

Bondareva NA sert01.jpg (122 KB)

Pleten sert37.jpeg (362 KB)

Pleten sert36.jpg (518 KB)

Pleten sert34.jpg (192 KB)

Pleten sert35.jpg (290 KB)

Pleten sert33.jpg (122 KB)

Pleten sert32.jpg (217 KB)

Pleten sert31.jpg (231 KB)

Pleten sert30.jpg (213 KB)

Pleten sert29.jpg (159 KB)

Pleten sert28.jpg (174 KB)

Pleten sert25.jpg (142 KB)

Pleten sert26.jpg (147 KB)

Pleten sert27.jpg (134 KB)

Pleten sert24.jpg (81 KB)

Pleten sert23.jpg (308 KB)

Kostricina sert13.jpg (142 KB)

Kostricina sert14.jpg (137 KB)

Kostricina sert15.jpg (151 KB)

Pleten sert19.jpg (447 KB)

Pleten sert20.jpg (417 KB)

Pleten sert21.jpg (461 KB)

Pleten sert22.jpg (2.07 MB)

Pleten sert18.jpg (472 KB)

Pleten sert17.jpg (423 KB)

Pleten sert16.jpg (456 KB)

Pleten sert15.jpg (270 KB)

Білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық инновациялардың ІІ облыстық жәрмеңкесі

2018 жылдың 11 желтоқсанында Диверсификация төртінші өнеркәсіп революциясы жағдайындағы білім беру жүйесі дамуының басым векторы ретінде» атты ҮІІ Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясында «Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық-техникалық колледжі» КМҚК-де Білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық инновациялардың ІІ Облыстық жәрмеңкесі өткізілді, оған колледжден Плетень Е.В., Кострицына Т.В. оқытушылары қатысып «Управленческие умения преподавателя – элемент педагогического менеджмента» тақырыбына шеберлік сабақтарын ұсынды, берілген жәрмеңкенің қорытындысы бойынша оқытушылар дипломмен және сертификатпен марапатталды.

13.12.18 001

 

«Үздік әдістемелік әзірлеме» сайысы

2018 жылдың 15 қарашасында Астана қ. «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығымен ұйымдастырылған «Үздік әдістемелік әзірлеме» атты республикалық педагогикалық сайысына ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің оқытушылары Плетень Е.В., Кострицына Т.В. қатысып, сайыстың нәтижесі бойынша ІІ дәрежелі дипломдармен марапатталды. 

Pleten sert14

«Үздік ашық сабақ» сайысы

2018 жылдың 15 қарашасында Астана қ. «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығымен ұйымдастырылған «Үздік ашық сабақ» атты республикалық педагогикалық сайысына ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің оқытушылары Плетень Е.В., Кострицына Т.В. «Руководитель в системе управления персоналом» атты ашық сабақтың жоспарымен қатысты. Сайыстың нәтижесі бойынша оқытушылар І дәрежелі дипломдармен марапатталды. 

Pleten sert13

Pleten sert01

Pleten sert02

Pleten sert03

Pleten sert04

Pleten sert05

Pleten sert06

Pleten sert07

Pleten sert08

Pleten sert09

Pleten sert10

Pleten sert11

Pleten sert12

Alimov RA sert16.jpg (343 KB)

Tapenov sert01

Tapenov sert02

Tapenov sert03

Tapenov sert04

Tapenov sert05

Tapenov sert06

Idrisov sert19.jpg (218 KB)

Idrisov sert18.jpg (223 KB)

Idrisov sert17.jpg (223 KB)

Idrisov sert16.jpg (223 KB)

Idrisov sert15.jpg (228 KB)

Idrisov sert14.jpg (222 KB)

Idrisov sert13.jpg (220 KB)

Idrisov sert12.jpg (136 KB)

Idrisov sert11.jpg (226 KB)

Idrisov sert10.jpg (231 KB)

Idrisov sert01

Idrisov sert02

Idrisov sert03

Idrisov sert04

Idrisov sert05

Idrisov sert06

Idrisov sert07

Idrisov sert08

Idrisov sert09

Alimbekova sert34.jpg (81 KB)

Alimov RA sert16.jpg (343 KB)

Alimbekova sert19.jpg (610 KB)

Alimbekova sert33.jpg (133 KB)

Alimbekova sert32.jpg (124 KB)

Alimbekova sert31.jpg (133 KB)

Alimbekova sert30.jpg (121 KB)

Alimbekova sert18.jpg (448 KB)

Alimbekova sert17.jpg (101 KB)

Alimbekova sert29.jpg (246 KB)

Alimbekova sert28.jpg (378 KB)

Alimbekova sert27.jpg (306 KB)

Alimbekova sert26.jpg (235 KB)

Alimbekova sert25.jpg (235 KB)

Alimbekova sert24.jpeg (110 KB)

Alimbekova sert23.jpeg (68 KB)

Alimbekova sert16.jpg (275 KB)

Alimbekova sert15.jpg (80 KB)

Alimbekova sert14.jpg (425 KB)

Alimbekova sert13.jpg (381 KB)

Alimbekova sert01

Alimbekova sert02

Alimbekova sert03

Alimbekova sert04

Alimbekova sert05

Alimbekova sert22.jpg (370 KB)

Alimbekova sert21.jpg (381 KB)

Alimbekova sert06

Alimbekova sert07

Alimbekova sert08

Alimbekova sert09

Alimbekova sert10

Alimbekova sert11

Alimbekova sert12

Alimbekova sert20.jpg (183 KB)

Novozhenova NV sert01.jpeg (86 KB)

Novozhenova NV sert02.jpeg (37 KB)

ShulcE sert08.jpg (220 KB)

ShulcE sert07.jpg (571 KB)

ShulcE sert06.jpg (156 KB)

ShulcE sert05.jpg (80 KB)

ShulcE sert04.jpg (80 KB)

ShulcE sert03.jpg (186 KB)

ShulcE sert02.jpg (209 KB)

ShulcE sert01.jpg (200 KB)

Komarzina sert02.jpg (287 KB)

Komarzina sert01.jpeg (81 KB)

Nikolaeva sert14.jpg (234 KB)

Nikolaeva sert13.jpg (217 KB)

Nikolaeva sert12.jpg (179 KB)

Nikolaeva sert11.jpg (358 KB)

Nikolaeva sert10.jpg (318 KB)

Nikolaeva sert09.jpg (82 KB)

Nikolaeva sert08.jpg (83 KB)

Nikolaeva sert01

Nikolaeva sert02

Nikolaeva sert03

Nikolaeva sert04

Nikolaeva sert05

Nikolaeva sert06

Nikolaeva sert07

Alimov RA sert16.jpg (343 KB)

Alimov RA sert15.jpg (207 KB)

Alimov RA sert14.jpg (162 KB)

Alimov RA sert13.jpg (153 KB)

Alimov RA sert01

Alimov RA sert02

Alimov RA sert03

Alimov RA sert04

Alimov RA sert05

Alimov RA sert06

Alimov RA sert07 Alimov RA sert08

Alimov RA sert09

Alimov RA sert10

Alimov RA sert11

Alimov RA sert12

Shahzadina sert22.jpg (234 KB)

08.04.21 001.jpg (255 KB)

Shahzadina sert20.jpg (272 KB)

Shahzadina sert20.jpeg (129 KB)

Shahzadina sert19.jpg (310 KB)

Shahzadina sert18.jpg (318 KB)

Shahzadina sert17.jpg (285 KB)

Shahzadina sert16.jpg (294 KB)

Shahzadina sert15

Shahzadina sert15

Shahzadina sert14

Shahzadina sert13

Shahzadina sert12

Shahzadina sert01

Shahzadina sert02

Shahzadina sert03

Shahzadina sert04

Shahzadina sert05

Shahzadina sert06

Shahzadina sert07

Shahzadina sert08

Shahzadina sert09

Shahzadina sert10

Shahzadina sert11

Zhangabulova sert05.jpg (358 KB)

Mankeeva sert25.jpg (347 KB)

Nikolaeva sert11.jpg (358 KB)

Shahzadina sert20.jpeg (129 KB)

Shahzadina sert19.jpg (310 KB)

Shahzadina sert18.jpg (318 KB)

Shahzadina sert17.jpg (285 KB)

Shahzadina sert16.jpg (294 KB)

Shahzadina sert15

Nikolaeva sert10.jpg (318 KB)

Nikolaeva sert09.jpg (82 KB)

Nikolaeva sert08.jpg (83 KB)

Alimbekova sert16.jpg (275 KB)

Alimbekova sert15.jpg (80 KB)

Alimbekova sert14.jpg (425 KB)

Alimbekova sert13.jpg (381 KB)

Mankeeva sert24.jpg (312 KB)

Mankeeva sert23.jpg (192 KB)

Mankeeva sert22.jpg (330 KB)

Mankeeva sert21.jpg (386 KB)

Mankeeva sert20.jpg (337 KB)

Mankeeva sert19.jpg (297 KB)

Mankeeva sert18.jpg (276 KB)

Білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық инновациялардың ІІ облыстық жәрмеңкесі

2018 жылдың 11 желтоқсанында Диверсификация төртінші өнеркәсіп революциясы жағдайындағы білім беру жүйесі дамуының басым векторы ретінде» атты ҮІІ Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясында «Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық-техникалық колледжі» КМҚК-де Білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық инновациялардың ІІ Облыстық жәрмеңкесі өткізілді, оған колледжден Плетень Е.В., Кострицына Т.В. оқытушылары қатысып «Управленческие умения преподавателя – элемент педагогического менеджмента» тақырыбына шеберлік сабақтарын ұсынды, берілген жәрмеңкенің қорытындысы бойынша оқытушылар дипломмен және сертификатпен марапатталды.

13.12.18 001

«Үздік әдістемелік әзірлеме» сайысы

2018 жылдың 15 қарашасында Астана қ. «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығымен ұйымдастырылған «Үздік әдістемелік әзірлеме» атты республикалық педагогикалық сайысына ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің оқытушылары Плетень Е.В., Кострицына Т.В. қатысып, сайыстың нәтижесі бойынша ІІ дәрежелі дипломдармен марапатталды.

Kostricina sert08 Pleten sert14

 

«Үздік ашық сабақ» сайысы

2018 жылдың 15 қарашасында Астана қ. «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығымен ұйымдастырылған «Үздік ашық сабақ» атты республикалық педагогикалық сайысына ҚҚЭУ ЭБҚ колледждің оқытушылары Плетень Е.В., Кострицына Т.В. «Руководитель в системе управления персоналом» атты ашық сабақтың жоспарымен қатысты. Сайыстың нәтижесі бойынша оқытушылар І дәрежелі дипломдармен марапатталды.

Kostricina sert07 Pleten sert13

 

Ғылым және қазіргі қоғам: жаңа мүдделері, қозғау векторлары, даму басымдықтары

2018 жылдың 18 қазанда ҚҚЭУ-де «Ғылым және қазіргі қоғам: жаңа мүдделері, қозғау векторлары, даму басымдықтары» атты өткен Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға колледжден 4 оқытушы қатысты:

Плетень Е.В., Кострицына Т.В. – баяндаманың тақырыбы «Секреты мерчендайзинга»;

Кирпан О.Н. Биоресурс пен табиғатты пайдаланудың Ұлттық университетінің п.ғ.к., доценті А.В. Нелеповамен бірге – баяндаманың тақырыбы «Краудфандинг, инновации, технологии»;

Блялова А.К. – баяндаманың тақырыбы «Роль лекции в современном учебном процессе».

Конференцияның нәтижесі бойынша Блялова А.К. І дәрежелі дипломмен марапатталды.

Blialova sert11

«Экономиканы, саясатты және сананы жаңғырту: мәселелері және болашағы» тақырыбындағы Халықаралық конференция

2018 жылдың 18 мамыр күні Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжінде өткен «Экономиканы, саясатты және сананы жаңғырту: мәселелері және болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына «Эффективный менеджмент управления персоналом для роста конкурентоспособности государства» атты баяндамамен қатысқан колледж оқытушылары Плетень Е.В., Кострицына Т.В. бірінші дәрежелі дипломдармен марапатталды.

01

Итоги конференции «Современные образовательные технологии в учебном процессе»

В период с 13 ноября по 30 декабря 2017 года в республиканской  дистанционной конференции «Современные образовательные технологии в учебном процессе», организованной республиканским информационно-методическим центром «Просвещение» приняли участие 6 преподавателей специальных дисциплин колледжа, по результатам конференции дипломом І степени награждены:

  • Шахзадина А.Ш., Николаева К.А. – тема доклада «Применение дистанционных технологий обучения в колледже экономики, бизнеса и права».

02

Қате табылды ма? Тінтуірмен емле қатесін таңдап, Ctrl + Enter басыңыз Көмегіңізге рахмет!