Бастапқы бет / Колледж / Пәндік - циклдік комиссиясы / П(Ц)К технологиялық пәндер

П(Ц)К технологиялық пәндер

Бизнес және құқық колледжінің П(Ц)К технологиялық пәндері студенттерді екі мамандық бойынша дайындайды: 1226000 «Азық-түлік өнімдерін өндіру технологиясы және ұйымдастыру», 0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

 

1226000 «Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру»

Студенттерді «Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру» мамандығына дайындау колледж 1997 жылдан бері білім беру саласымен айналысады.

Жұмыстар білім беру қызметін жүргізуге лицензия негізінде жүзеге асырылады (2009 жылғы 25 маусымдағы АБ № 0039677 сериясы № 0065075 қосымшасы).

1226000 - «Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру» мамандығы бойынша күндізгі және сырттай оқу түрінде жүргізіледі.

Кәсіптік білім беру бағдарламасын дамытудың нормативтік мерзімі:

- жалпы орта білім негізінде - 3 жыл 6 ай;

- негізгі орта білім негізінде - 2 жыл 6 ай;

- техникалық және кәсіптік білім негізінде - 1 жыл 6 ай

Оқыту мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде және шарттық негізде жүргізіледі, бұл толық шығындарды өтейді.

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтары мен мамандықтарының классификаторы бойынша біліктілігі: 1226043 - техник-технолог.

Техник-технологтарды оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

ҚҚЭУ-нің ЭБЗ колледжі 0601000 «Стандартттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)» мамандығы бойынша мамандарды білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына арналған қызметтің әрекет ету мерзімі шектелмеген лицензияның негізінде дайындайды. (2009 жылғы 25 маусымдағы АБ № 0039677 сериясы № 0065075 қосымшасы)

 

060100 «Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)» мамандығы бойынша күндізгі және сырттай оқыту курстары жүргізіледі.

Күндізгі оқу нысаны бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеудің нормативтік мерзімі:

- негізгі орта білім негізінде: 2 жыл 10 ай;

- жалпы орта білім негізінде: 1 жыл 10 ай;

- техникалық және кәсіптік білім негізінде - 1 жыл.

 

Сырттай оқыту курстарында кәсіби білім беру бағдарламасын әзірлеудің нормативтік мерзімі:

- жалпы орта білім негізінде: 1 жыл 10 ай;

- техникалық және кәсіптік білім негізінде - 1 жыл.

0601000 - «Стандарттау, метрология және сертификаттау (сала бойынша)» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламасы, біліктілігі 060101 3 - стандарттау технигі.

Оқу мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.

2009 жылдың 25 маусымындағы № 319 Мемлекеттік лицензияға сәйкес, ҚҚЭУ-нің ЭБҚ колледжі келесі мамандықтар бойынша техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім бағдарламаларына қатысуға құқылы:

 

Мамандық шифрі

Мамандық атауы

1

0601000

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар  бойынша)

2

1226000

Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру

3

122604 2

Жартылай фабрикаттарды дайындаушы

 

ПЦК жұмысында 13 оқытушы сабақ өткізеді: олардың ішінде 7 оқытушы жоғары санатты: Аверина Л.П., Бацунова Л.В., Снегирева М.В., Усенбаева К.А., Мейрманова А.Б., Яковенко В.П.; 1 санатты оқытушы Дюсембекова А.М., Макжанова А.Б., 2 санатты оқытушы Звягенцева Н.В., Жакупова А.С., Сатбекова Ф.Ж., Ығытай Ж.Қ., санатсыз 1 оқытушы: Абилева Д.Ы. Оның ішінде 4 оқытушы магистр дәрежесіне ие: Макжанова А.Б., Дюсембекова А.М., Жакупова А.С., Ығытай Ж.Қ.

Келесідей пәндер оқытылады: Өнімді стандарттау, Патенттеу және лицензиялау, Тұтынушылық мәдениет және сапа, Өнімді сертификаттау, Өнідірісті метрологиялық қамтамасыз ету, Анықтамалық-ақпараттық қызмет, Өндіріс технологиясы, Тауартану, Еңбекті қорғау, Зерттеудің физика-химиялық әдістері, Тамақ дайындау технологиясы, Микробиология, тамақтану физиологиясы және санитария, Стандартттау, сертификаттау және метрология негіздері, Өнім сапасын бақылау және қызмет, Тамақтандыру кәсіпорындарында қызметті ұйымдастыру,  Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру және ішкі бақылау, Тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау, Тағамдық тамақ өнімдерінің негіздері, Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдықтар, Аналитикалық химия, Физикалық және коллоидты химия, Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент, Химия, Биология, Физика және астрономия, Биология экология негіздерімен.

Кадровый состав ПЦК технологических дисциплин

Дюсембекова Айгуль Муратовна - Технологиялық пәндер П(Ц)К төрәйімі

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды зкономикалық университеті, 2006ж.

Мамандығы: Стандартизация, метрология және сертификация

Оқытушылық жұмыс өтілі: 16 жыл

Санаты: бірінші

Оқитын пәндері: Стандартизация, Сертификация

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 87085448472

E-mail: Dusembekova@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Яковенко Валентина Петровна

Білімі: Самарқандық кооперативтік Центросоюз институты 1977 ж

Мамандығы: Технология и организация предприятий общественного питания, «инженер-технолог»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 39 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Азық-түлік кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпорындарда қоғамдық тамақтану қызмет  көрсетуді ұйымдастыру, Азық-түлік кәсіпорындарында жабдықтар

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: jakovenko_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Аверина Людмила Петровна

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 2004 ж

Мамандығы: Технология продовольственных продуктов, «инженер-технолог»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 38 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Тағам дайындау технологиясы, Тауартану негіздері

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: averina_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Бацунова Любовь Васильевна

Білімі: Қарағанды педагогикалық институты,

Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Мамандығы: сызу және сурет салу мұғалімі, физики мұғалімі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 49 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Физика, Техникалық графика

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: bacunova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Білімі: ҚазГосЖенПИ 1988ж., ҚҚЭУ 2012г.

Мамандығы: Физика пәнінің мұғалімі, құқықтану

Оқытушылық жұмыс өтілі: 33 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Физика, электротехника және электроника, метрология, еңбекті қорғау

Оқыту тілдері: қазақша

Тел: 441641

E-mail: usenbaeva_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Макжанова Айгерим Балтабаевна

Білімі: 1. О.А. Байконуров атындағы ЖезУ, 2005 ж

2. Е.А.Букетов атындағы КарМУ, 2007 ж.

Мамандығы: химия бакалавры, химия ғылымдарының магистрі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 15 жыл

Санаты: бірінші

Оқитын пәндері: химия, аналитикалық химия

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: makzhanova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Сатбекова Фариза Жаппарқызы

Білімі: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 2017

Мамандығы: «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 4 жыл

Санаты: санатсыз

Оқитын пәндері: «Өндірістік технологиялар», «Анықтамалық-ақпараттық жүйе», «Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері»

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: satbekova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Мұса Бибатима Дарханқызы

Білімі: жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университеті

Мамандығы: биология пәні мұғалімі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 2 жыл

Санаты: педагог-модератор

Оқитын пәндері: биология

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 87024175442

E-mail: anissum_b @mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Чернова Надежда Константиновна

Білімі: магистр КарГУ им Букетова 2021

Мамандығы: Нефтехимия

Оқытушылық жұмыс өтілі: -

Санаты:

Преподаваемые дисциплины: Химия, Аналитикалық химия, Физикалық және коллоидтық химия

Оқитын пәндері: орысша

Тел: 441641

E-mail: lapshina.2017@yandex.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Достижения

Видио-контенты разработанные преподавателями  колледжа ЭБП КЭУК

ФИО

ПЦК

Наименование дисциплины

Наименование темы

Ссылка на видио контент

1

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Дыбыс табиғаты. Әр түрлу ортадағы дыбыстың таралу жылдамдығы.

https://youtu.be/mZk4MVN5rZ0

2

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Электр заряды. Денелердің электрленуі. Кулон заңы.

https://youtu.be/s5nIBy9xn_w

3

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Газ заңдары.

https://youtu.be/UxS0sBcnV6Y

4

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Жарықтың дисперсиясы, интерференциясы, дифракциясы.

https://youtu.be/IwhTB8PSjKQ

5

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Рентген сәулелері. Инфрақызыл және ультракүлгін сәулелер.

https://youtu.be/X-V17vYlOQI

6

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Электр тогы. Ом заңдары.

https://youtu.be/YN19O5cfdms

7

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Ньютон заңдары. Табиғаттағы күштер.

https://youtu.be/-lDUcmY71Nk

8

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Кристалл және аморф денелер. Деформация түрлері.

https://youtu.be/yBPFbZJ3TXw

9

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Электромагниттік индукция. Ленц ережесі.

https://youtu.be/M0_7zpyWMvc

10

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Магнит өрісі. Ампер және Лоренц күштері.

https://youtu.be/ElZITfhacII

11

Аверина Людмила Петровна

Технологических дисциплин

Технология приготовления пищи

Механическая кулинарная обработка мяса.

https://www.youtube.com/watch?v=XIx1qZKbjDI&feature=emb_logo

12

Звягинцева Наталья Валерьевна

Технологических дисциплин

Технология приготовления пищи

Заправочные супы.

https://www.youtube.com/watch?v=M9P_KBRQ-lM&feature=emb_logo

13

Кидралова Рашида Зияшовна

Технологических дисциплин

Сертификация продукции

Сертификация в развитых и развивающихся странах.

https://www.youtube.com/watch?v=H_Gyee0Vvxs&feature=emb_logo

 

ПЦК жетістіктері

Satbekova sert03.jpg (360 KB)

Dusembekova AM sert03.jpg (357 KB)

Kulova sert04.jpg (365 KB)

Tumebaeva sert05.jpg (358 KB)

Zhakupova sert05.jpg (352 KB)

Satbekova sert02.jpg (494 KB)

«Инновациялық жол» байқауы
2018 жылдың 28 наурызында Технологиялық пәндер ПЦК оқытушылары А.Б. Макжанова, К.Ә. Үсенбаева, Н.Ж.Абдигазиева Ресей Федерациясының Мәскеу қаласында «Ғылыми ойлау орталығымен» ұйымдастырылған «Инновациялық жол» атты ХІІІ-ші Халықаралық білім беру жетістіктер байқауына қатысты.
Байқау қорытындысы бойынша оқытушылар II дәрежелі дипломдармен марапатталды.

08.10.18 001 08.10.18 002 08.10.18 003  

 

Үздік ғылыми жоба
2018 жылдың 10 наурызында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдары арасында насихаттау мақсатында өткен «Рухани жаңғырудың білім беру саласындағы өзектілігі» атты республикалық байқауына қатысқаны үшін келесі колледж оқытушылары «Үздік ғылыми жоба» номинациясы бойынша дипломдармен марапатталды:
- «Арамотические углеводороды. Бензол» ашық сабақ материалдарымен Кулова Б.Б.;
- «Көмірсутектері мен олардың галоген туындыларының арасындағы генетикалық байланыс» ашық сабақ материалдарымен Макжанова А.Б.;
- «Дыбыс табиғаты. Әр түрлі ортадағы дыбыстың таралу жылдамдығы» ашық сабақ материалдарымен Усенбаева К.А.;
- «День первого Президента Казахстана» сынып сабағының материалдарымен Тюмебаева С.Б.;
- «Наследование признаков, сцепленных с током. Закон Т.Моргана. Генотип как целостная система» сабақ материалдарымен Айдаркожина Д.Ж.;
- «Механические колебания» сабақ материалдарымен Бацунова Л.В.;
- «Стандарттау бойынша халықаралық ұйымдар» сабақ материалдарымен Абдигазиева Н.Ж.;
- «Мистер и Мисс -2018» іс-шарасының сценарийімен Жакупова А.С.

01  

Итоги международного вебинара
 По результатам публикации статей в дистанционном Международном вебинаре «Обновление содержания среднего образования: новые стратегии обучения, новая система оценивания», посвящённому 5-летию создания АО НЦПК «Өрлеу», организованной ФАО НЦПК «Өрлеу» «Институтом  повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» в г.Кокшетау,  следующие преподаватели колледжа награждены сертификатами:
-   Кулова Б.Б. – тема доклада «Метод проектов – самостоятельная деятельность студентов»;
-   Тюмебаева К.А. – тема доклада «Учебное потрфолио как альтернативный способ оценивания учебных достижений студентов»;
-  Усенбаева К.А. – тема доклада

02

Қате табылды ма? Тінтуірмен емле қатесін таңдап, Ctrl + Enter басыңыз Көмегіңізге рахмет!