Бастапқы бет / Колледж / Пәндік - циклдік комиссиясы / П(Ц)К технологиялық пәндер

П(Ц)К технологиялық пәндер

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті экономика, бизнес және құқық колледжінің технологиялық пәндік циклдік комиссиясы екі білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді даярлайды:

-07211300 тамақ өнімдерін өндіру технологиясы (Біліктілігі 4s07211303 Техник-технолог);

-07211300 тамақ өнімдерін өндіру технологиясы (Біліктілігі 3w07211302 тамақ жартылай фабрикаттарын дайындау желілерінің операторы);

-07211300 тамақ өнімдерін өндіру технологиясы (Біліктілігі 5ab07210101 азық-түлік өнімдерін өндіру технологиясының қолданбалы бакалавры);

-10130300"тамақтандыруды ұйымдастыру" (Біліктілік 4s10130303 Технолог);

-07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша) (біліктілігі 4s07880101 стандарттау жөніндегі Техник).

 

07211300 «Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы бойынша студенттерді колледж 1997 жылдан бастап дайындайды.

Жұмыс 25.06.2009 жылғы №319 мемлекеттік лицензия негізінде және білім беру қызметімен айналысуға лицензияға қосымшалар негізінде жүзеге асырылады.

07211300 «Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша білім беру күндізгі және сырттай оқу нысанында жүзеге асырылады.

Кәсіби білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік мерзімі:

- негізгі орта білім негізінде – 3 жыл 10 ай;

- жалпы орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай;

- техникалық және кәсіптік білім негізінде – 1 жыл 10 ай.

Білім беру мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде және келісім-шарт негізінде жүзеге асырылады.

Техник-технологтарды оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

07211300 «Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы

Біліктілігі: 3W07211302 Жартылай фабрикаттарды дайындау бойынша желілік операторы

Жұмыс оқу жоспары 3W07211302 Жартылай фабрикаттарды дайындау желісінің операторы біліктілігін кезең-кезеңімен алу үшін оқыту семестрлерін көрсете отырып, оқу бағдарламаларының тізбесін, бақылау нысанын, модульдер бойынша оқу уақытының көлемін реттейді.

07211300 «Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы

Біліктілігі:

3W07211301 Қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындау, мұздату және регенерациялау жабдықтарының операторы

4S07211303 Технолог

5AB07210101 Тағам технологиясының қолданбалы бакалавры.

Жұмыс оқу жоспары 3W10130302 Аспаз, 4S10130303 Технолог біліктілігін кезең-кезеңімен алу үшін оқу семестрлерін көрсете отырып, оқу жоспарларының тізбесін, бақылау нысанын, модульдер бойынша оқу уақытының көлемін реттейді. Жоспар кәсіби модульдерді оқу тәртібін анықтайды.

Қолданбалы бакалавриат жоғары білім беру бағдарламаларымен үйлесімде өндірісте жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған.

10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы

Біліктілігі:

3W10130302 Аспаз

4S10130303 Технолог

Жұмыс оқу жоспары 3W10130302 Аспаз, 4S10130303 Технолог біліктілігін кезең-кезеңімен алу үшін оқу семестрлерін көрсете отырып, оқу жоспарларының тізбесін, бақылау нысанын, модульдер бойынша оқу уақытының көлемін реттейді.

07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

Біліктілігі:4S0788010 Стандарттау технигі

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті экономика, бизнес және құқық колледжі 07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша) мамандығы бойынша 25.06.2009 жылғы №319 мемлекеттік лицензия негізінде және білім беру қызметімен айналысуға лицензияға қосымшалар негізінде жүзеге асырылады.

07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша) мамандығы бойынша білім беру күндізгі оқу нысанында жүзеге асырылады.

Кәсіби білім беру бағдарламасын меңгерудің күндізгі бөлімі бойынша нормативтік мерзімі:

- негізгі орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай;

- жалпы орта білім негізінде – 1 жыл 10 ай;

Білім беру мемлекеттік мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

 

Пәндік циклдік комиссиясында 10 оқытушы білім береді:

- жоғары санатты: Аверина Л.П., Бацунова Л.В., Усенбаева К.А.,

- екінші санатты -  Сатбекова Ф.Ж., 

- магистр дәрежесі: Дюсембекова А.М., Әуез ж.К., Мейрманова А.Б., Чернова Н.К.,

- модератор дәрежесі: Мусса Б.Д

- арнайы пәндер оқытушысы Яковенко В.П.

Мамандық бойынша келесі пәндер оқытылады:

Стандарттау, Патенттану и лицензиялау, Тұтынушылық мәдениет және сапа, Өнімді сертификаттау, Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, Анықтамалық-ақпараттық қызмет, Өндіріс технологиясы, Тауартану, Еңбекті қорғау, Физико-химиялық әдістерді зерттеу, Стандарттау негіздері, Тағам дайындау технологиясы, Өнімнің және қызметтің сапасын бақылау, Тамақтандыру кәсіпорындарындағы қызметті ұйымдастыру, Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдық Тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау, Азық-түлік өнімдерінің тауартану негіздері, Аналитикалық химия, Физикалық и коллоидтық химия, Химия, Биология, Физика, Биология.

2018 жылдың қазан айында НАОКО 1226000 «Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру және технологиясы» мамандығының білім беру бағдарламасын 5 жыл мерзімге аккредитациядан өтті.

Мамандық шифрі

Мамандық атауы

Біліктілігі

Оқу мерзімі

1

07211300

«Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы»

3W07211301 Қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындау, мұздату және регенерациялау жабдықтарының операторы

4S07211303 Технолог

5AB07210101 Тағам технологиясының қолданбалы бакалавры.

3ж. 10ай

2ж. 10ай

1ж. 10ай

2

07880100

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

4S0788010 Стандарттау технигі

2ж. 10ай

1ж. 10ай

3

10130300

«Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы

3W10130302 Аспаз

4S10130303 Технолог

 

4

1226000

Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру

122605 2 - Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы

122604 3 - Техник-технолог

3ж. 10ай

2ж. 10ай

1ж. 10ай

 

 

Кадровый состав ПЦК технологических дисциплин

Дюсембекова Айгуль Муратовна - Технологиялық пәндер П(Ц)К төрәйімі

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды зкономикалық университеті, 2006ж.

Мамандығы: Стандартизация, метрология және сертификация

Оқытушылық жұмыс өтілі: 16 жыл

Санаты: бірінші

Оқитын пәндері: Стандартизация, Сертификация

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 87085448472

E-mail: Dusembekova@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Яковенко Валентина Петровна

Білімі: Самарқандық кооперативтік Центросоюз институты 1977 ж

Мамандығы: Технология и организация предприятий общественного питания, «инженер-технолог»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 39 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Азық-түлік кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпорындарда қоғамдық тамақтану қызмет  көрсетуді ұйымдастыру, Азық-түлік кәсіпорындарында жабдықтар

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: jakovenko_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Аверина Людмила Петровна

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 2004 ж

Мамандығы: Технология продовольственных продуктов, «инженер-технолог»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 38 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Тағам дайындау технологиясы, Тауартану негіздері

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: averina_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Бацунова Любовь Васильевна

Білімі: Қарағанды педагогикалық институты,

Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Мамандығы: сызу және сурет салу мұғалімі, физики мұғалімі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 49 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Физика, Техникалық графика

Оқыту тілдері: орысша

Тел: 441641

E-mail: bacunova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Білімі: ҚазГосЖенПИ 1988ж., ҚҚЭУ 2012г.

Мамандығы: Физика пәнінің мұғалімі, құқықтану

Оқытушылық жұмыс өтілі: 33 жыл

Санаты: жоғары

Оқитын пәндері: Физика, электротехника және электроника, метрология, еңбекті қорғау

Оқыту тілдері: қазақша

Тел: 441641

E-mail: usenbaeva_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Макжанова Айгерим Балтабаевна

Білімі: 1. О.А. Байконуров атындағы ЖезУ, 2005 ж

2. Е.А.Букетов атындағы КарМУ, 2007 ж.

Мамандығы: химия бакалавры, химия ғылымдарының магистрі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 15 жыл

Санаты: бірінші

Оқитын пәндері: химия, аналитикалық химия

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: makzhanova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Әуез Жанарым камалқызы

Білімі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Мамандығы: Азық-түлік тағамдарының технологиясы

Оқытушылық жұмыс өтілі: 9 жыл

Санаты: екінші

Оқитын пәндері: Өндірістік оқыту шебері, тағам дайындау технологиясы, Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: kamalovna89@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Сатбекова Фариза Жаппарқызы

Білімі: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 2017

Мамандығы: «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

Оқытушылық жұмыс өтілі: 4 жыл

Санаты: санатсыз

Оқитын пәндері: «Өндірістік технологиялар», «Анықтамалық-ақпараттық жүйе», «Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері»

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 441641

E-mail: satbekova_kebl_keu@mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Мұса Бибатима Дарханқызы

Білімі: жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университеті

Мамандығы: биология пәні мұғалімі

Оқытушылық жұмыс өтілі: 2 жыл

Санаты: педагог-модератор

Оқитын пәндері: биология

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Тел: 87024175442

E-mail: anissum_b @mail.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Чернова Надежда Константиновна

Білімі: магистр КарГУ им Букетова 2021

Мамандығы: Нефтехимия

Оқытушылық жұмыс өтілі: -

Санаты:

Преподаваемые дисциплины: Химия, Аналитикалық химия, Физикалық және коллоидтық химия

Оқитын пәндері: орысша

Тел: 441641

E-mail: lapshina.2017@yandex.ru

№ кабинеті: 316а (универ.)

Жетістіктер

Видио-контенты разработанные преподавателями  колледжа ЭБП КарУК

ФИО

ПЦК

Наименование дисциплины

Наименование темы

Ссылка на видио контент

1

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Дыбыс табиғаты. Әр түрлу ортадағы дыбыстың таралу жылдамдығы.

https://youtu.be/mZk4MVN5rZ0

2

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Электр заряды. Денелердің электрленуі. Кулон заңы.

https://youtu.be/s5nIBy9xn_w

3

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Газ заңдары.

https://youtu.be/UxS0sBcnV6Y

4

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Жарықтың дисперсиясы, интерференциясы, дифракциясы.

https://youtu.be/IwhTB8PSjKQ

5

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Рентген сәулелері. Инфрақызыл және ультракүлгін сәулелер.

https://youtu.be/X-V17vYlOQI

6

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Электр тогы. Ом заңдары.

https://youtu.be/YN19O5cfdms

7

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Ньютон заңдары. Табиғаттағы күштер.

https://youtu.be/-lDUcmY71Nk

8

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Кристалл және аморф денелер. Деформация түрлері.

https://youtu.be/yBPFbZJ3TXw

9

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Электромагниттік индукция. Ленц ережесі.

https://youtu.be/M0_7zpyWMvc

10

Усенбаева Кулдана Аскеровна

Технологических дисциплин

Физика

Магнит өрісі. Ампер және Лоренц күштері.

https://youtu.be/ElZITfhacII

11

Аверина Людмила Петровна

Технологических дисциплин

Технология приготовления пищи

Механическая кулинарная обработка мяса.

https://www.youtube.com/watch?v=XIx1qZKbjDI&feature=emb_logo

12

Звягинцева Наталья Валерьевна

Технологических дисциплин

Технология приготовления пищи

Заправочные супы.

https://www.youtube.com/watch?v=M9P_KBRQ-lM&feature=emb_logo

13

Кидралова Рашида Зияшовна

Технологических дисциплин

Сертификация продукции

Сертификация в развитых и развивающихся странах.

https://www.youtube.com/watch?v=H_Gyee0Vvxs&feature=emb_logo

 

ПЦК жетістіктері

Dusembekova AM sert13.jpg (171 KB)

Chernova NK sert02.jpg (165 KB)

Musa sert02.jpg (384 KB)

Chernova NK sert1.jpg (417 KB)

Dusembekova AM sert11.jpg (376 KB)

Dusembekova AM sert09.jpg (168 KB)

Dusembekova AM sert10.jpg (383 KB)

Dusembekova AM sert07.jpg (135 KB)

Dusembekova AM sert08.jpg (298 KB)

Dusembekova AM sert05.jpg (128 KB)

Dusembekova AM sert06.jpg (184 KB)

Dusembekova AM sert04.jpg (179 KB)

Dusembekova AM sert03.jpg (357 KB)

Dusembekova AM sert02.jpg (245 KB)

Dusembekova AM sert01.jpg (153 KB)

Iakovenko sert04.jpg (348 KB)

Iakovenko sert03.jpg (320 KB)

Iakovenko sert01

Iakovenko sert02

Averina sert06.jpg (343 KB)

Averina sert05.jpg (246 KB)

Averina sert04.jpg (231 KB)

Averina sert03.jpg (215 KB)

Averina sert01

Averina sert02

Bacunova sert11.jpg (95 KB)

Bacunova sert10.jpg (198 KB)

Bacunova sert09.jpg (138 KB)

Bacunova sert08.jpg (163 KB)

Bacunova sert07.jpg (154 KB)

Bacunova sert06.jpg (175 KB)

Bacunova sert01

Bacunova sert02

Bacunova sert03

Bacunova sert04

Bacunova sert05

Usenbaeva sert11.jpg (296 KB)

Usenbaeva sert10.jpg (402 KB)

Usenbaeva sert09.jpg (420 KB)

Usenbaeva sert08.jpg (131 KB)

Usenbaeva sert07.jpg (232 KB)

Usenbaeva sert06.jpg (217 KB)

Usenbaeva sert05.jpeg (96 KB)

Usenbaeva sert01

08.10.18 001

Usenbaeva sert02

Usenbaeva sert03

Usenbaeva sert04

Makzhanova sert01

Makzhanova sert02

Makzhanova sert03

Makzhanova sert04

08.10.18 002

Makzhanova sert05

Makzhanova sert06

Makzhanova sert07

Satbekova sert04.jpg (177 KB)

Satbekova sert03.jpg (360 KB)

Satbekova sert02.jpg (494 KB)

Satbekova sert01

Musa sert01.jpeg (80 KB)

Zvyaginceva sert12.jpg (440 KB)

Zvyaginceva sert11.jpg (290 KB)

Zvyaginceva sert10.jpeg (106 KB)

Zvyaginceva sert09.jpeg (101 KB)

Zvyaginceva sert08.jpeg (109 KB)

Zvyaginceva sert07.jpeg (106 KB)

Zvyaginceva sert05.jpg (143 KB)

Zvyaginceva sert06.jpg (301 KB)

Zvyaginceva sert04.jpg (164 KB)

Zvyaginceva sert03.jpg (155 KB)

Zvyaginceva sert02.jpg (176 KB)

Zvyaginceva sert01.jpg (127 KB)

Kulova sert06.jpg (230 KB)

Kulova sert05.jpg (205 KB)

Kulova sert04.jpg (365 KB)

Kulova sert01

Kulova sert02

Kulova sert03

Igitai sert04.jpg (217 KB)

Igitai sert03.jpg (160 KB)

Igitai sert02.jpg (119 KB)

Igitai sert01

30.11.22 001.jpg (317 KB)

Satbekova sert03.jpg (360 KB)

Dusembekova AM sert03.jpg (357 KB)

Kulova sert04.jpg (365 KB)

Tumebaeva sert05.jpg (358 KB)

Zhakupova sert05.jpg (352 KB)

Satbekova sert02.jpg (494 KB)

«Инновациялық жол» байқауы
2018 жылдың 28 наурызында Технологиялық пәндер ПЦК оқытушылары А.Б. Макжанова, К.Ә. Үсенбаева, Н.Ж.Абдигазиева Ресей Федерациясының Мәскеу қаласында «Ғылыми ойлау орталығымен» ұйымдастырылған «Инновациялық жол» атты ХІІІ-ші Халықаралық білім беру жетістіктер байқауына қатысты.
Байқау қорытындысы бойынша оқытушылар II дәрежелі дипломдармен марапатталды.

08.10.18 001 08.10.18 002 08.10.18 003  

 

Үздік ғылыми жоба
2018 жылдың 10 наурызында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдары арасында насихаттау мақсатында өткен «Рухани жаңғырудың білім беру саласындағы өзектілігі» атты республикалық байқауына қатысқаны үшін келесі колледж оқытушылары «Үздік ғылыми жоба» номинациясы бойынша дипломдармен марапатталды:
- «Арамотические углеводороды. Бензол» ашық сабақ материалдарымен Кулова Б.Б.;
- «Көмірсутектері мен олардың галоген туындыларының арасындағы генетикалық байланыс» ашық сабақ материалдарымен Макжанова А.Б.;
- «Дыбыс табиғаты. Әр түрлі ортадағы дыбыстың таралу жылдамдығы» ашық сабақ материалдарымен Усенбаева К.А.;
- «День первого Президента Казахстана» сынып сабағының материалдарымен Тюмебаева С.Б.;
- «Наследование признаков, сцепленных с током. Закон Т.Моргана. Генотип как целостная система» сабақ материалдарымен Айдаркожина Д.Ж.;
- «Механические колебания» сабақ материалдарымен Бацунова Л.В.;
- «Стандарттау бойынша халықаралық ұйымдар» сабақ материалдарымен Абдигазиева Н.Ж.;
- «Мистер и Мисс -2018» іс-шарасының сценарийімен Жакупова А.С.

01  

Итоги международного вебинара
 По результатам публикации статей в дистанционном Международном вебинаре «Обновление содержания среднего образования: новые стратегии обучения, новая система оценивания», посвящённому 5-летию создания АО НЦПК «Өрлеу», организованной ФАО НЦПК «Өрлеу» «Институтом  повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» в г.Кокшетау,  следующие преподаватели колледжа награждены сертификатами:
-   Кулова Б.Б. – тема доклада «Метод проектов – самостоятельная деятельность студентов»;
-   Тюмебаева К.А. – тема доклада «Учебное потрфолио как альтернативный способ оценивания учебных достижений студентов»;
-  Усенбаева К.А. – тема доклада

02

Қате табылды ма? Тінтуірмен емле қатесін таңдап, Ctrl + Enter басыңыз Көмегіңізге рахмет!