Бастапқы бет / Колледж / Әдістемелік жұмыс / Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

ҚҚарУ ЭБҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСЫ

Колледждің тұтас оқу үрдісінің маңызды компоненттерінің бірі - әдістемелік жұмыс болып табылады, ол жетекші құраммен педагог қызметкерлердің құрамымен ұйымдастырылған іс-шараларды үйлестіреді, бұл жұмыстар академиялық пәндерді оқыту әдістерін жетілдіруге, оқу үдерісін ұйымдастыру мен дамытудың тиімділігін қамтамасыз етуге, оның интеграциялық қолдауына, жоғары кәсіби кадрларға оқытудың жаңа әдістері мен құралдарын әзірлеу және енгізуге негізделген.

Әдістемелік жұмыстың мазмұны шартты түрде мынадай компоненттерді:

  1. Оқу-әдістемелік жұмыс, оның мақсаты педагогикалық тәжірибені зерделеу және меңгеру, оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру, жас мамандарды қолдауға үйрету, қолданылатын оқыту әдістері мен әдістердің тиімділігін арттыру болып табылады.
  2. Озық педагогикалық тәжірибе мен инновациялық технологияларды меңгеру, талдау, оларды колледждің білім беру практикасына енгізу (эксперименталды жұмыс барысында), ішкі және сыртқы пайдалану үшін баспа жұмыстарын жариялау, оқытушылық құрамның ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарларын ұйымдастыру .

Колледждегі оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс тиісті құжаттармен реттеледі.

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңымен;

- «Білім беру, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығымен;

- Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңестің типтік ережелері және оны 2007 жылғы 21 желтоқсандағы сайлау тәртібі;

- «Әдістемелік жұмыс» ӘКК процесінің картасы.

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс білім беру мен тәрбие үрдісін қамтамасыз ету және жетілдіру, жаңа педагогикалық технологияларды жасау және енгізу, колледж педагогикалық ұжымының біліктілігін арттыру мақсатында жүзеге асырылады. 

Оқу, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстың міндеттері:
- ғылыми-әдістемелік тұрғыда білім беру бағдарламаларын іске асыруды

қамтамасыз ету;
- білім беру үдерісін дамыту, жаңа технологияларды енгізу және қолданыстағы технологияларды әдістерді, құралдарды мен формаларды жетілдіру;
- мұғалімнің шығармашылық ой-өрісін дамыту, педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және кәсіби дағдыларын жетілдіру, профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуетін арттыру.

Колледждегі оқу-әдістемелік жұмыс келесі бағыттарды қамтиды:

1)    нормативтік-құқықтық құжаттарды, білім беруді басқару органдарының ұсынымдарын, білім беру және бағдарламалық құжаттарды зерделеуді, талдауды және іске асыруды ұйымдастыру, оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

2)    жаңа оқу бағдарламаларын және оларды оқу үдерісіне енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеуді ұйымдастыру;

3)     еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, стандарттар мен оқу жоспарларына өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар енгізу;

4)    ағымдық, аралық бақылау нәтижелерін талқылау, студенттердің білімі, дағдылары мен қабілеттерін талдау және нәтижелерді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

5)    педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, оқу әдістемелік жұмыстарды дайындау мен өткізу кезінде педагогикалық қызметкерлер мен өндірістік тренерлердің бастамаларына көмек көрсету;

6)    өзара сабаққа қатысу, тәжірибе алмасуды ұйымдастыру, ашық сабақтар өткізу және оларды талқылау;

7)     педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге, әдістемелік әзірлемелерге және оқу құралдарына, техникалық, электрондық оқу құралдарына шолу жүргізу;

8)     ынтымақтастықты жетілдіру, өзін-өзі басқару, студенттерді оқыту мен тәрбиелеу үдерісін жетілдіруге тарту, еңбек ұйымын ұйымдастырудың нысандарын тиімді пайдалану, өзара тексеру және өзара көмек көрсету.

 

Колледждегі ғылыми-әдістемелік жұмыс келесі бағыттардан тұрады:

 

  1. Ғылыми-әдістемелік материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру;
  2.  Ғылым мен техниканың жетістіктерін практикада зерттеуді, іріктеуді және енгізуді ұйымдастыру;
  3. Мамандықтар бойынша , тақырыптық, ғылыми, ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар мен ғылыми-әдістемелік кездесулерде кәсіби біліктілік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу;
  4. Ғылыми әдебиеттерді, рефераттарды, баяндамаларды шолуды ұйымдастыру.

 

Осылайша, әдістемелік жұмыс әдіснамалық, ақпараттық, диагностикалық, кадрлық, материалдық және техникалық кіші жүйелердің өзара іс-қимылының біртұтас жүйесі ретінде қарастырылуы керек.

 

Колледждің құрылымдық бөлімшелерінде оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі

 

Колледждің құрылымдық бөлімшелері оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге асыратын бөлімшелердің циклдік комиссиялары болып табылады (бұдан әрі - П(Ц)К).

Оқу, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері П(Ц)К әдіскерлері мен оқытушылары болып табылады.

Құрылымдық бөлімшелер мынадай оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарын атқарады:

1)  пәндік цикл комиссияларының, кафедралардың оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысын басқару;

2)  оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды сараптау және әдістемелік кеңестің қарауына ұсынымдар;

3)  оқу үрдісінің жай-күйін талдау, әдістемелік жұмыс және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау;

4)  оқу, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік өнімдерді жариялау және тарату үшін талдау және ұсыныс.

Оқу-әдістемелік комиссияның оқу-әдістемелік жұмысына жалпы басшылықты Әдістемелік кеңес жүзеге асырады. Колледждің Әдістемелік Кеңесінің құрылу тәртібі мен құрамы, құрамы мен өкілеттіктерін директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, әдістемелік жұмыс жөніндегі директордың орынбасары және колледж директоры бекітеді.

 

Ұжымдық әдістемелік жұмыс нысандары пәндік цикл комиссияларында оқу-әдістемелік кеңестер, семинарлар, конференциялар.болып табылады (бұдан әрі - ОӘК П(Ц)К).

ОӘК П(Ц)К егер арнайы және жалпы білім беру пәндерінің үш оқытушысы, соның ішінде мамандықтар бойынша өндірістік оқыту шеберлері болса құрылады.

ОӘК П(Ц)К басшылығы білікті мұғалімдер мен индустриалды оқыту шеберлерінің ішінен таңдап алынған тәжірибелі оқытушылармен жүргізіледі.

Оқу-әдiстемелiк құжаттама П(Ц)К колледжiнде жасалады, ОӘК П(Ц)К -да колледждiң Әдiстемелiк кеңесінде талқыланады және олардың оң қорытындысын алғаннан кейiн әдістемелік жұмысқа жауапты тұлғалары оқу – әдістемелік жұмыстың орынбасары және колледж директорымен мақұлданады.

П(Ц)К колледжге мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес стандартты оқу бағдарламалары жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді. Жұмыс оқу жоспары оқытушылардың типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленеді, П(Ц)К бойынша қаралады және колледж директоры бекітеді.

Жұмыс оқу бағдарламалары оқытушылардың стандартты оқу жоспарына сәйкес әзірленеді, П(Ц)К бойынша қарастырылады, колледждің Әдістемелік кеңесімен колледж оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары бекітеді

Дипломдық жобаларды (курстық жұмыстарды) және курстық жұмысты жазу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар оқытушылар тарапынан әзірленеді және колледждің Әдістемелік кеңесімен бекітіледі.

Қате табылды ма? Тінтуірмен емле қатесін таңдап, Ctrl + Enter басыңыз Көмегіңізге рахмет!